Home » Там на Балканите by Светлозар Игов
Там на Балканите Светлозар Игов

Там на Балканите

Светлозар Игов

Published March 2012
ISBN :
264 pages
Enter the sum

 About the Book 

Романът допуска в неговия състав да бъдат включени различни жанрове - както художествени (новели, лирически пиеси, поеми, драматични сценки и други подобни), така и нехудожествени (битови, реторични, научни, религиозни и др.). Принципно всеки жанрMoreРоманът допуска в неговия състав да бъдат включени различни жанрове - както художествени (новели, лирически пиеси, поеми, драматични сценки и други подобни), така и нехудожествени (битови, реторични, научни, религиозни и др.). Принципно всеки жанр може да бъде включен в конструкцията на романа.Михаил БахтинУказание за четене1) които желаят да четат тази кнога като роман, нека прочетат най-напред послеслова „За тази книга” (с. 265) като предговор2) които не желаят да приемат тази книга като роман, могат да прочетат отделните й части като самостоятелни творби в своя жанр и в последователност, каквато сами изберат